Tyršova základní škola

Pondělí, 4. března 2024.
Svátek má Stela.

Historie školství v Jinonicích
Základní informace - Charakteristika - Další aktivity - Historie - Vnitřní řád

Chceme-li začít vyprávět o školství v Jinonicích, musíme se vrátit do dob dávno minulých. Psal se rok 1714, kdy školství v Jinonicích a Butovicích zaznamenalo svůj počátek. Nebylo to však školství takové, jaké si ho představujeme v dnešní době. Byly to jen jedny z prvních krůčků veřejného vyučování a výchovy. Vyučování nebylo povinné, navštěvovat školu mohl kdokoli a jak dlouho chtěl. Prvním učitelem byl Jakub Beneš, který zemřel v r. 1738.

V r. 1739 byla za majitele panství knížete Jana Adolfa ze Schwarzenbergu postavena nová školní budova, do které chodili žáci z obou obcí. Škola nebyla velká, měla pouze jednu místnost (jednotřídka), ale na svou dobu byla dobře vybavená.

Roku 1872 se v seznamu jinonických učitelů objevuje jméno Karla Vítka, který se v r. 1887 stává řídícím učitelem. Za jeho působení se školákům dostává postupně dvou a poté tří tříd. V r. 1889 se škola rozšiřuje na čtyři a o pět let později na pět tříd. Tak se z bývalé školy vyvinula řadová obecná škola. Povinné vyučování se datuje pravděpodobně od r. 1744. Velkým převratem byla výstavba nové moderní školy v Jinonicích. Stalo se tak v r. 1931, kdy před zraky jinonických občanů začala vyrůstat nová škola, na jejíž výstavbu byla věnována částka 6 milionů korun. Tato škola se otevřela 1. září 1932 a na základě žádosti jinonických sokolů a při příležitosti 100. výročí narození zakladatele Sokola byla pojmenována Tyršova obecná škola pro chlapce a dívky.

Nyní stojíme na prahu nového tisíciletí. Za uplynulá léta se ve škole vystřídalo mnoho učitelů, několik ředitelů a správních zaměstnanců a velké množství dětí. Generace střídá generaci, a tak do dnešních lavic mnohdy usedají děti, jejichž rodiče a prarodiče jinonickou školou prošli. Co jiného si tedy můžeme přát? Aby naše škola byla nadále místem, kde se budou střídat další a další generace dětí, které na svou školu nezapomenou, a rády se do ní budou vracet nejen ve svých vzpomínkách a vyprávěních, ale také při všech příležitostech osobní návštěvy, jakou může být Den otevřených dveří, školní akademie, zápis do 1. třídy, třídní schůzka, ale také jakýkoliv podnět pro další zlepšení pracovního prostředí a samotné výuky.

nahoru

© 2002–2005 Tyršova základní škola & Cifrik C.

Cifrikův WebArchiv

Stránka již není aktualizována!
Cifrikův web