Tyršova základní škola

Pondělí, 4. března 2024.
Svátek má Stela.

Další aktivity pořádané školou
Základní informace - Charakteristika - Další aktivity - Historie - Vnitřní řád

Francouzština

Na naší škole se stále rozvíjí výuka francouzštiny, kterou mají žáci 7. – 9. třídy jako volitelný předmět. V roce 2003 se uskutečnil výměnný zájezd v rámci spolupráce naší školy se školou Collège Jean Papon z městečka La Pacaudière ze střední Francie. Děti si předem dopisovaly a vyvrcholením byla vzájemná návštěva – naše děti jely do Francie počátkem dubna a jejich francouzští kamarádi přijeli v květnu. Tato akce byla velice úspěšná a v příštím roce se uskuteční opět. Letos, kdy se výměnná akce nekoná, připravujeme pro žáky francouzštiny květnový poznávací zájezd do Paříže, takže děti budou mít možnost během dvou let navštívit francouzský venkov i hlavní město.

Soutěže ve sběru

Již několik let jsme zapojeni do soutěže středočeských a pražských škol ve sběru starého papíru a víček od PET lahví. Obě suroviny jsou důležitými složkami při další výrobě nového papíru a plastů, takže sběr pomáhá šetřit životní prostředí a energie. Kromě toho podobné akce učí mládež, nechovat se lhostejně k civilizačním problémům.
Největších úspěchů jsme dosáhli letos (pozn. psáno v únoru 2004). Od počátku roku již žáci odevzdali téměř 9 000 kg starého papíru, což je vzhledem k jejich malému počtu úctyhodný výkon.
Podobně je to též s plastovými víčky. Ta se používají na výrobu vybavení dětských hřišť. Snaha našich žáků tak udělá radost velkému počtu jiných dětí.

Rozdělení kroužků a odpoledních činností

Pondělí
12.10 – 12.55 Anglický jazyk 1. + 3. tř.
13.10 – 13.55 Anglický jazyk 2. tř.
14.00 – 14.45 Počítače 1.skupina (učebna informatiky)
14.00 – 14.45 Taneční kroužek I. skupina (tělocvična)
15.15 – 16.00 Taneční kroužek II. skupina (tělocvična)

Úterý
13.00 Flétna 1.sk.
13.00 – 13.45 Keramika I. skupina
13.50 – 14.35 Keramika II. skupina

Středa
12.10 – 12.55 Anglický jazyk 1. tř.
13.10 – 13.55 Anglický jazyk 2. + 3. tř.
13.40 – 13.45 Sportovní hry 1. + 2. tř.

Čtvrtek
13.00 – 13.45 Sborový zpěv
14.00 – 15.30 Výtvarný kroužek I. skupina (klubovna výtvarné výchovy)
16.00 – 17.30 Výtvarný kroužek II. skupina (klubovna výtvarné výchovy)
14.30 – 15.15 Sportovní hry 3. – 5. tř. (tělocvična)
16.00 – 16.45 Bojové umění (tělocvična)

Videoklub

Tato mimoškolní aktivita je určena především žákům 8. a 9. ročníku. Videoklub je pořádán nepravidelně, cca 1x za 3-4 týdny. Ze seznamu nabízených filmů, které jsou svou tématikou více, či méně spjaty s učivem předmětu literatura a dějepis, si žáci zvolí, jaký film bude promítán příště.
Nabízené filmy pro tento školní rok:
Člověk proti zkáze, Záskok - Divadlo J. Cimrmana, Srpnová neděle, Malé ženy, Zamilovaný Shakespeare, Život je krásný, Farma zvířat, Musíme si pomáhat, dokumenty o Seifertovi, Halasovi.

nahoru

© 2002–2005 Tyršova základní škola & Cifrik C.

Cifrikův WebArchiv

Stránka již není aktualizována!
Cifrikův web