Tyršova základní škola

Pondělí, 4. března 2024.
Svátek má Stela.

Školní jídelna
Jídelníček - O jídelně - Ceny a platby - Odhlašování

Jídelníček

O školní jídelně

Úkolem školní jídelny je zajišťování obědů pro žáky ZŠ, kompletní zajištění stravy pro MŠ a obědy pro ZŠ Waldorfskou.

O kvalitní a chutnou stravu se stará tým vyučených kuchařek.

Strávníci mohou vybírat ze dvou připravovaných jídel. Každé jídlo si mohou předem objednat pomocí objednávkového panelu, který se nachází v prostorách školní jídelny. Všichni přihlášení mají automaticky navoleno menu č.1. Vybrat a potvrdit či odhlásit oběd může každý provést sám na objednávkovém panelu pomocí svého čipu. Tamtéž je zobrazen jídelníček na několik týdnů dopředu.

Při vstupu do jídelny se žáci prokazují čipy – přiloží je na čtečku čipů a na obrazovce se objeví, zda-li má strávník zaplaceno, kategorie, a druh objednaného jídla.

Ceny a platby za obědy

Cena jednoho oběda:

1. – 4. třída ……… 19,- Kč
5. – 9. třída ……… 21,- Kč

Obědy se hradí vždy na měsíc dopředu a to buď:

- vždy po dohodě s vedoucí školní jídelny, která poskytne strávníkovi všechny náležité údaje k tomu, aby platba proběhla včas a správně. Trvalé příkazy se platí každého 20. v měsíci na měsíc následující, složenky musí být uhrazeny do posledního dne v měsíci na měsíc následující a strávník odevzdává doklad o zaplacení nebo jeho kopii vedoucí ŠJ. Přeplatky se vracejí třikrát do roka zpět na bankovní účet strávníka nebo i v jiném termínu (při vyšší nemocnosti žáka) po dohodě s jeho rodiči.

Odhlašování obědů

Odhlašování obědů probíhá u každého samostatně na objednávkovém boxu nebo telefonicky v případě nemoci, a to vždy v pondělí do 8. hodin ráno na ten den a v ostatní dny den předem do 13.00h. V případě nemoci lze první den oběd odebrat v 11.30h ve školní jídelně do přinesených nádob.

Lorem Ipsum
vedoucí ŠJ
Tel: 999 999 999 (7:00 – 13:00)

nahoru

© 2002–2005 Tyršova základní škola & Cifrik C.

Cifrikův WebArchiv

Stránka již není aktualizována!
Cifrikův web