Seznam často používaných zkratek - Cifrikův web
Cifrikův web

Seznam často používaných zkratek

FAQ Frenquently Asked Questions často kladené otázky
AFAIK As far as I know podle toho, co vím
AKA Also known as také znám jako
ASAP As soon as possible jak jen to bude možné
BBL Be Back Later vrátím se později
BFU Bloody Fucking User příšerný uživatel (Běžný Franta Uživatel)
BFN Bye For Now zatím čau
BRB Be Right Back hned jsem zpět
BTW By The Way mimochodem
CAD Control-Alternate-Delete CTRL+ALT+DEL
  or Computer Aided Design nebo design s pomocí počítače
CUL8R See you later! uvidíme se později
FMPOV From my point of view z mého pohledu
FUBAR "Fixed" Up Beyond All "opraveno" dle všech známých projevů
FYI For your information pro tvou informaci
Flame   silná kritika
FWIW For What It's Worth za co to stojí
g grin úsměv, úšklebek - obvykle psáno <g> nebo [g]
HSIK How Should I Know jak jsem měl vědět
H!WYM Hey! Watch your mouth! Bacha co říkáš! Dávej si pozor na pusu.
IAE In Any Event v každém případě
IANAL I Am Not A Lawyer nejsem právník
INAL I'm Not A Lawyer nejsem právník
IOW In Other Words jinými slovy
IMHO In my humble opinion dle mého skromného/upřímného názoru
IMO In My Opinion dle mého názoru
JFYI Just For Your Information jen pro Vaši informaci
L8R Later později, uvidíme se později
LMAO Laughing My <ahem> Off  
LOL Laughing Out Loud  
LTNC Long time no see! dlouho jsme se neviděli
NBD No Big Deal žádnej problém
NOYB None Of Your Business  
OIC Oh, I see! Aha!
OTL Out To Lunch jsem na obědě
OTOH On the odher hand na druhou stranu
PITA Pain In The A** "osina v p*deli"
PMFJI Pardon Me For Jumping In  
PMJI Pardon My Jumping In  
PTB Powers That Be  
RGRDS Regards s pozdravem
RNA Ring, No Answer (communication ortelephone term for a problem) zvonek, žádná odpověď (výraz pro komunikaci i telefonování)
ROFL Rolling On Floor Laughing  
ROTF Rolling On The Floor válet se po zemi (sudy)
ROTF,L Rolling On The Floor, Laughing válet se po zemi, smát se
RSN Real Soon Now teď skutečně brzy
RTFM Read The Fine Manual prečti si manuál
SL Section Leader vedoucí oddělení
SNAFU Situation Normal, All "fixed" Up situace normální, vše "opraveno"
Soapbox   následuje osobní názor, možná i předpojatý
SWAK Sealed with a kiss spečetěno polibkem
Sysop Systems Operator, person who manages a Forum systémový operátor, osoba řídící debatu
TANJ There Ain't No Justice není tam žádná spravedlnost
TANSTAAFL There Ain't No Such Thing As A Free Lunch není nic takového, jako oběd zadarmo
TIA Thanks In Advance děkuji předem
TIC Tongue In Cheek  
TPTB The Powers That Be  
TSR Terminate and Stay Resident ukončený program, který zůstane v paměti aktivní
TTFN Ta Ta for now zatím pa, pá...
TTYL Talk To You Later promluvíme si později, zatím čau
TXNS Thanks díky
W84ME Wait for me počkej na mě
WOA Work Of Art umělecké dílo
WTH What The H--- k sakru
WRT With respect to s ohledem na
WYSIWYG What you see is what you get co vidíš, to dostaneš (na tiskárně)

úvodní seznam - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

© 2000–2024 Cifrik C.
Cifrikův web na TOPlistu